Spreuk van de maand

„Misschien zijn alle draken in onze levens eigenlijk prinsessen die alleen maar zitten
te wachten op het moment waarop we eindelijk, mooi en moedig, in actie schieten.
Misschien is datgene waar we bang voor zijn in zijn blootste essentie iets hulpeloos
wat onze liefde zoekt“ (Griet op de Beeck)