werkwijze

Natuurlijk zijn o.a. de systeemtheorie en NLP belangrijke toetsstenen bij het vormen van mijn visie en aanpak bij een probleem. Maar ook niet meer dan dat. Ik werk niet volgens een vast ‘model’. Veel liever werk ik ‘op maat’ door aan te sluiten bij de dynamiek van de cliënt.

Daarom kijk ik altijd eerst naar hoe een cliënt zijn probleem beleeft. Dat is mijn vertrekpunt. Vervolgens gaan we verder kijken: het probleem verkennen en ook de context ervan. We gaan zien hoe de cliënt in het verhaal zit en welke rol hij of zij daarin vervult.

We werken naar in- en overzicht. Omdat daaruit ander gedrag kan ontstaan. Uit begrip. Dan is er weer een keuze mogelijk. Dat vind ik het mooist. Als het organisch gaat, vanuit iemand zelf. En vanuit regie.

En natuurlijk reik ik ook wel theorieën aan en gebruik ik wel eens een model. Maar dan wel voorzien van ‘handen en voeten’, het moet gereedschap zijn. Mensen moeten de deur uitgaan met de gedachte “hier kan ik wat mee. Ik ga het anders doen.”

EVEN OVERLEG?

4, 5 wekelijkse sessies, vaak gevolgd door een aantal ‘vinger aan de pols’ gesprekken geven vaak al een heel ander beeld. Maar misschien is een kort, intensief traject; de ‘meerdaagse’ meer iets voor jou? Daarnaast zijn er ook cliënten die op onregelmatige basis met mij afspreken, om hun gedachten te ordenen of om even goed over een bepaald onderwerp te kunnen ‘sparren’. Ieder op zijn / haar eigen manier!