werkwijze

Natuurlijk zijn o.a. de systeemtheorie en NLP belangrijke toetsstenen bij het vormen van mijn visie en aanpak bij een probleem. Maar ook niet meer dan dat. Ik werk niet volgens een vast ‘model’. Veel liever werk ik ‘op maat’ door aan te sluiten bij jouw dynamiek.

Daarom kijk ik altijd eerst naar hoe jij het probleem beleeft. Dat is mijn vertrekpunt. Vervolgens gaan we verder kijken: het probleem verkennen en ook de context ervan: we gaan dus zien hoe jij in het probleem zit en welke andere factoren daar ook invloed op hebben.

We werken al doende naar inzicht en overzicht. Omdat alleen zó ander gedrag kan ontstaan. Uit begrip. Dan zijn er weer nieuwe keuzes mogelijk. Dat vind ik het mooist. Als het organisch gaat, vanuit jouzelf. En vanzelfsprekend vanuit regie.

En natuurlijk reik ik ook wel theorieën aan en gebruik ik wel eens een model. Maar dan wel voorzien van ‘handen en voeten’, het moet gereedschap zijn. Jij moet de deur uitgaan met de gedachte “hier kan ik wat mee. Ik kan het nu anders doen.”


EVEN OVERLEG?

5 á 7 wekelijkse sessies, vaak gevolgd door een aantal ‘vinger aan de pols’ gesprekken geven vaak al een heel ander beeld. Maar misschien is een kort, intensief traject, de ‘meerdaagse’, meer iets voor jou? Daarnaast zijn er ook cliënten die op onregelmatige basis met mij afspreken, om hun gedachten te ordenen of om even goed over een bepaald onderwerp te kunnen ‘sparren’. Ieder op zijn / haar eigen manier!


INVESTERING:

Een sessie duurt 60 – 75 minuten.
De kosten bedragen € 125,- per keer (vrijgesteld van btw).